advaita vedanta

  • News

    अलौकिक आद्य शंकराचार्य

    विस्मृतीत गेलेल्या वेदांताला (advaita vedanta) भारतीय समाजजीवनाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे क्रांतिकारी कार्य आद्य शंकराचार्य यांनी केले. त्याला विरोध करणाऱ्या तत्कालीन धर्म…

    Read More »
Back to top button