ECONOMY

The operation of a country’s money supply, commercial activities and industry

  • लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन

    लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन दि.16/09/2022 रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून सुमारे…

    Read More »
  • ‘भारत रुकेगा नही साला’

    यूएस पासून चीन पर्यंत, प्रमुख अर्थव्यवस्था ठप्प आहेत,याउलट भारताची घोडदोड:-‘न्यूयॉर्क टाइम्स‘ जागतिक आर्थिकवाढ झपाट्याने कमी होत असताना, अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था…

    Read More »
Back to top button